Design

Et industrielt design er med til at tegne en profil og ’et ansigt udadtil’, hvorigennem man differentierer produktet fra andre produkter.

Vi realiserer designet

Udviklingen af et industrielt design handler om at realisere kundens vision til en målbar værdi. Det handler derfor om gennem et integreret design at udvikle produkter, der forener et flot design med en høj kvalitet og funktionalitet til den rette økonomi.

Netværk

Vi har en mangeårig erfaring med forskellige industrielle designere, heriblandt nogle af de anerkendte danske designer / arkitekter:

Vi indgår som en naturlig, kreativ del i fastlæggelsen af funktion, formgivning, teknologi- som materialevalg, og vi giver ofte et fingerpeg om forventninger til kostpris niveauet.

Value for money

Baseret på vor viden og kendskab til mekatroniske løsninger ser vi det som en vigtig opgave at påpege de ønsker, der efterfølgende vil være relative dyre at realisere i en produkt-fremstilling for derved at holde focus på ”value for money” fra begyndelsen af.

Verifikation

Stilles der særskilte krav i h.t. normer eller direktiver deltager vi gerne i verifikationen heraf inden for vore kompetence områder.

Tilbage