Montage, test og registrering

Vi fører dit produkt helt til dørs

Montage, test og registrering

Via dokumenterede instruktioner og kalibrerede værktøjer udføres montage-opgaver frem til færdige moduler/produkter.

Opgaverne er typisk af mekatronisk karaktér, og kompleksiteten varierer fra styklister med næsten ingen dele til styklister med flere hundrede dele, hvilket fordrer en nøjagtig og disciplineret arbejdsproces i montage- og testområdet.

Vi kan desuden tilbyde montage i ESD sikret område, hvor vi kan håndtere print mm. forsvarligt under selve montagen af et mekatronisk apparat.

Vi allokerer løbende særskilte montageområder til særskilte opgaver, og vi gennemfører ofte en eller flere test som værende den afsluttende disciplin, der kvalitetssikrer produktet og som opsamler og registrerer testresultaterne.

Disse resultater samt nødvendige komponent-registreringer danner basis for data til forskellige formål heriblandt UL, FDA mv. foruden en evt. særskilt påkrævet sporbarhed.

Foruden gængse mekaniske test og højspændings test fastlægger vore kunder ofte en egentlig funktionstest sammensat af en hardware del og en software del, hvoraf sidstnævnte normalt er kundens ’core business’ og dermed kundens ejendom.

Det betyder endvidere at særskilt mærkning samt særskilt emballering – og om ønsket en mellemlagrings periode – ligeledes kan tilbydes.

Vi udveksler, alternativt åbner gerne op for, alle registreringer og data i h.t. produkt-frembringelsen.

Tilbage