R&D

Produktets fortsatte udvikling sikres via hensigtsmæssige (re)konstruktioner og bør være en løbende proces med løbende optimeringer.

Udvikling og konstruktion

Vi tilbyder assistance til såvel udvikling af funktionaliteter, som assistance til R&D af black box løsninger, mekaniske chassier, modulære enheder mv.

Vi gennemfører også udviklings- og konstruktionsopgaver ud fra idéer og oplæg fra kunder, som selv indgår i den kreative og konstruktive proces sammen med os.

Prototyper og kostoptimering

Opgaverne løses ud fra en praktisk viden om mekaniske fremstillings-teknologier, ikke mindst vor store know how omkring tyndplade-teknologi.

Assistancen finder sted ud fra en – forud defineret – fyldestgørende kravspecifikation, og i fald snitflader er påkrævede, indgår disse som et væsentligt element i specifikationen

Selve fasen afsluttes ofte med en prototype fremstilling.

Som en del af konstruktionsopgaver henregner vi ligeledes kostoptimerings-opgaver, dvs. forbedringer af eksisterende konstruktioner.

Tjek på normer og direktiver

Under udviklingen tager vi hensyn til alle relevante normer og direktiver, som har indflydelse på opgaven -  fx. EMC, lavspændingsdirektivet o.l.

I fald behov har vi stor erfaring i samarbejde med en række institutioner for særskilte beregninger og tests, heriblandt DTU, SDU, OUH, DELTA blot for at nævne nogle indenlandske.

Vi tilbyder også at forestå alle relevante tests og godkendelser, og fremstille nødvendig teknisk dokumentation – alt i henhold til vore ISO-standarder, og alt samlet op i et teknisk dossier.

Tilbage