Lattec

Efter en struktureret benchmarking af udvalgte, skandinaviske mekatronik-virksomheder, blev vi valgt som partner til sourcing og færdiggørelse af centrale dele af Herd Management Systemet, som er et meget kompleks analyseudstyr udviklet over flere år.

Vi har brugt følgende kompetencer til at løse opgaven:

  • Dokumentation og logistik
  • Sourcing og kvalitetssikring
  • Montage, test og registrering

Lattec har desuden tillagt det stor betydning, at muligheden for at trække på R&D-input til optimeringer og/eller evt. rekonstruktioner var lige forhåndenværende.

Dokumentation og logistik

Ud fra den omfattende dokumentation, blev det et optimeringsspørgsmål, dels at udvælge de rette leverandører og dels internt at ”ombryde” styklistestrukturen, så den blev målrettet imod en effektiv opbygning og håndtering af leveringsomfanget, som vi er ansvarlige for.

Valget af nøgleleverandører har fundet sted i nært samarbejde med kunden. Leverandørerne styres via en løbende forecasting, som sikrer høj forsyningssikkerhed og relativ lav kapitalbinding.

Dokumentationen fastlægger de nøje specificerede krav til (test)resultater under selve produktionen af produktet.

Sourcing og kvalitetssikring

Komponenterne til opsamlings- og analyseapparaterne bliver til i tæt samarbejde med vores partnere for specialfremstillede varer og andre foreskrevne leverandører. Sourcingen er tilrettelagt ud fra et løbende flow, hvorigennem der er kvalitetssikring hele vejen rundt, via leverandørernes COC’er samt via vor egen QC funktion.

Montage, test og registrering

Efter foreskrevne arbejds- og testinstruktioner samles produktet i hensigtsmæssige serier i vores montage hal.

De modul opbyggede styklister medfører en enkel variantstyring og de er internt struktureret efter arbejds- og testinstruktioner, der sikrer en optimal montage, test og dataopsamling i en særskilt lean-celle.

Dataopsamlingen opbevares for en senere sporbarhed af produkterne.Produktionen af alle vores hardware enheder er outsourcet til samarbejdspartnere. I udvælgelsen af vores partnere lægger vi vægt på, at virksomheden kan håndtere hele supply chain, fra indkøb af komponenter til sluttest og nedpakning i endelig forsendelses emballage. Endvidere er det vigtigt for os, at samarbejdspartneren kan vedligeholde produktions-dokumentationen og implementere ændringer på en styret og veldokumenteret måde. For at få tilfredsstillende kvalitet og kostpriser lægger vi ligeledes vægt på, at samarbejdspartneren har et bredt underleverandør-netværk samt kan demonstrere fremstilling af produkter med lignende grad af kompleksitet. Vi har ofte glæde af, at Kurt Hansen er en virksomhed med stor åbenhed og høj grad af fleksibilitet. Samarbejdet har pågået igennem flere år og alle vore forventninger er blevet indfriet. – Frank Nygaard , Operations Manager, Lattec.

Similar Portfolio