Kvalitet er en væsentlig del af vores DNA.
Vi sikrer kvalitet i alle ydelser via adfærd,
beskrevet i QMS-system ifølge ISO 13485.
For udvalgte produkter udføres procedurer
i h.t. 21 CFR 820, der muliggør registrering
ved FDA som kontraktproducent.


GENIUS PERIODENTAL A/S

Indledning


Efter en struktureret benchmarking af udvalgte, skandinaviske mekatronik-virksomheder, blev vi valgt som partner til sourcing og færdiggørelse af det laserbaserede tandlægesystem til smertefri behandling af periodontale sygdomme.
Vi har brugt følgende kompetencer til at løse opgaven:

  • R&D, mekanisk assistance
  • Dokumentation og logistik
  • Sourcing og kvalitetssikring
  • Montage, test og registrering

Udvikling


Vi udviklede det mekaniske chassis for år tilbage og Genius har hele tiden tillagt det stor betydning, at muligheden for at trække på R&D-input til optimeringer og/eller til en mulig rekonstruktion lå lige for hånden.

Dokumentation og logistik


Ud fra den omfattende dokumentation, blev det et optimeringsspørgsmål, dels at udvælge de rette leverandører og dels internt at ”ombryde” stykliste strukturen, så den blev målrettet en mere effektiv opbygning og håndtering af systemerne, som vi nu er ansvarlige for.
Valget af nøgleleverandører har fundet sted i nært samarbejde med kunden. Leverandørerne styres via en tæt dialog omkring batchstørrelser, som sikrer en høj forsyningssikkerhed og en relativ lav kapitalbinding.
Dokumentationen fastlægger de nøje specificerede krav til testresultater under selve fremstillingen af produktet.

Sourcing og kvalitetssikring


Komponenterne til dette dentalsystem bliver til i tæt samarbejde med vores partnere for specialfremstillede varer og andre foreskrevne leverandører. 
Sourcingen er tilrettelagt ud fra et løbende flow, som kvalitetssikres hele vejen rundt, via leverandørernes COC’er samt vores egen QC funktion.
Genius og A/S Kurt Hansen agerer efter fælles, ensartede retningslinjer i vores kvalitetssystemer baseret på ISO 13485. Montage, test og registrering


Efter foreskrevne arbejds- og testinstruktioner samles produktet i hensigtsmæssige serier i vores montagehal. En struktureret funktionalitetstest med opsamlede data afslutter forløbet for produkterne, som kunden godkender i Svendborg, umiddelbart før afsendelse til slutdestinationerne.
Data opbevares for registrering og sporbarhed af produkterne.

Kunden

 

 ”Produktionen af alle vores hardwareenheder er outsourcet til vores samarbejdspartnere, hvor A/S Kurt Hansen udgør det centrale omdrejningspunkt. Vi har lagt stor vægt på, at vores partner kan håndtere hele forsyningskæden.
Endvidere er det vigtigt for os, at samarbejdspartneren kan vedligeholde produktions dokumentation og implementere ændringer på en styret og veldokumenteret måde.
Vi har ofte glæde af, at Kurt Hansen er en virksomhed med stor åbenhed og en høj grad af fleksibilitet. Samarbejdet har pågået igennem flere år og alle vore forventninger er blevet indfriet.”

Carsten Mølsgaard, CEO, Genius Periodental A/S

 

Produktvideo


Se præsentationen af Genius 9 SDL og få et indblik i dette spændende og innovative produkt.


Genius 9 SDL
Genius 9 SDL
Genius 9 SDL
Genius 9 SDL
Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies