Kvalitet er en væsentlig del af vores DNA.
Vi sikrer kvalitet i alle ydelser via adfærd,
beskrevet i QMS-system ifølge ISO 13485.
For udvalgte produkter udføres procedurer
i h.t. 21 CFR 820, der muliggør registrering
ved FDA som kontraktproducent.


MONTAGE, TEST OG REGISTRERING


Vi følger dit produkt helt til dørs

Varetagelse af dine produkter fra A til Z frigør ressourcer hos dig

Montage, test og registreringer


Via dokumenterede instruktioner og kalibrerede værktøjer udføres montage-opgaver frem til færdige moduler/produkter.
Opgaverne er typisk af mekatronisk karaktér, og kompleksiteten varierer fra styklister med næsten ingen dele til styklister med flere hundrede dele, hvilket fordrer en nøjagtig og disciplineret arbejdsproces i montage- og testområdet.
Vi kan desuden tilbyde montage i ESD sikret område, hvor vi kan håndtere print mm. forsvarligt under selve montagen af et mekatronisk apparat.
Vi allokerer løbende særskilte montageområder til særskilte opgaver, og vi gennemfører ofte en eller flere test som værende den afsluttende disciplin, der kvalitetssikrer produktet og som opsamler og registrerer testresultaterne. Disse resultater samt nødvendige komponent registreringer danner basis for data til forskellige formål heriblandt UL, FDA mv. foruden en evt. særskilt påkrævet sporbarhed.
Udover gængse mekaniske test og højspændings test fastlægger vore kunder ofte en egentlig funktionstest sammensat af en hardware del og en software del, hvoraf sidstnævnte normalt er kundens ’core business’.

Endvidere foretager vi også dedikerede apparatkonfigurationer samt burn in test - om ønsket.
Særskilt mærkning samt særskilt emballering og en evt. mellemlagrings periode er ligeledes discipliner, som vi tilbyder.
Vi udveksler, alternativt åbner gerne op for, alle registreringer og data i h.t. produkt-frembringelsen.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies