Kvalitet er en væsentlig del af vores DNA.
Vi sikrer kvalitet i alle ydelser via adfærd,
beskrevet i QMS-system ifølge ISO 13485.
For udvalgte produkter udføres procedurer
i h.t. 21 CFR 820, der muliggør registrering
ved FDA som kontraktproducent.


UDVIKLING

 

Vi bygger på kreativitet og faglighed

Produktets fortsatte udvikling sikres via hensigtsmæssige konstruktioner og bør være en løbende proces med løbende optimeringer.

Udvikling og konstruktion


Vi tilbyder assistance til udvikling af funktionaliteter, samt assistance til R&D af diverse trolleyløsninger, black box løsninger, mekaniske chassier, modulære enheder mv. Alt med udspring i en mangeårig mekanisk erfaring og knowhow i opbygning af mekatroniske apparater. 
Vi gennemfører også gerne udviklings- og konstruktionsopgaver ud fra idéer og oplæg fra kunder, som selv ønsker at indgå i den kreative og konstruktive proces – lige fra startup-virksomheder til udviklingsafdelinger hos etablerede virksomheder.

Prototyper og kostoptimering


Opgaverne løses ud fra en praktisk viden om mekaniske fremstillings-teknologier, ikke mindst vor store know how omkring tyndplade-teknologi.
Assistancen finder sted ud fra en – forud defineret – fyldestgørende kravspecifikation, og i fald snitflader er påkrævede, indgår disse som et væsentligt element i specifikationen.


Selve fasen afsluttes ofte med fremstilling af en prototype, der ofte anvendes til diverse test, som verificerer, at løsningen honorerer de opstillede krav.
Som en del af konstruktionsopgaver henregner vi ligeledes kostoptimerings-opgaver, dvs. forbedringer af eksisterende konstruktioner.

 

Tjek på normer og direktiver


Under udviklingen tager vi hensyn til alle relevante normer og direktiver, som har indflydelse på opgaven -  fx. EMC, lavspændingsdirektivet o.l.
I fald behov har vi stor erfaring i samarbejde med en række institutioner for særskilte beregninger og tests, heriblandt DTU, SDU, OUH, Bolls blot for at nævne nogle indenlandske.
Vi tilbyder endvidere at forestå alle relevante tests og godkendelser og fremstille nødvendig teknisk dokumentation – alt i henhold til vores ISO-certificering.

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies